Ηλεκτρονική Τιμολόγηση

  • Εκδώστε τα παραστατικά σας εύκολα και από παντού
  • Εφοδιαστείτε με το πιο ισχυρό εργαλείο πληροφόρησης
  • Σύνδεση με το myData
  • Στέλνουμε τα παραστατικά σας στον λογιστή σας
  • Το πρώτο σας τιμολόγιο σε λιγότερο από 3′
Promotional Code (10% έκπτωση): aboutpc

Γιατί χρειάζομαι τo emblem;

BASIC
€60/ Έτος
50 Συναλλασσόμενοι
50 Παραστατικά / Μήνα
50 Είδη
Αυτόματη Σύνδεση με την πλατφόρμα myData της Α.Α.Δ.Ε.
Διαχείριση αποθήκης
Απεριόριστοι χρήστες
Έκδοση όλων των τύπων παραστατικών
Αποστολή όλων των παραστατικών με e-mail
Διαχείριση πελατών
Εισπράξεις – Πληρωμές
Διαχείριση δαπανών
Διαχείρηση πωλήσεων & αγορών
Ημερολόγιο & Ραντεβού
Αυτόματη καταχώρηση του πελάτη από το Taxisnet
Εξαγωγή αναφορών σε pdf
Ανίχνευση ανάγνωσης e-mail από τον πελάτη
Τιμολόγηση με διαφορετικούς τιμοκαταλόγους
Προσαρμογή της φόρμας παραστατικού σύμφωνα με τις ανάγκες σας
Σύνδεση με όλα τα προγράμματα λογιστικού γραφείου
Promotional Code (10% έκπτωση): aboutpc
PROFESSIONAL
€120/ Έτος
500 Συναλλασσόμενοι
500 Παραστατικά / Μήνα
500 Είδη
Αυτόματη Σύνδεση με την πλατφόρμα myData της Α.Α.Δ.Ε.
Διαχείριση αποθήκης
Απεριόριστοι χρήστες
Έκδοση όλων των τύπων παραστατικών
Αποστολή όλων των παραστατικών με e-mail
Διαχείριση πελατών
Εισπράξεις – Πληρωμές
Διαχείριση δαπανών
Διαχείρηση πωλήσεων & αγορών
Ημερολόγιο & Ραντεβού
Αυτόματη καταχώρηση του πελάτη από το Taxisnet
Εξαγωγή αναφορών σε pdf
Ανίχνευση ανάγνωσης e-mail από τον πελάτη
Τιμολόγηση με διαφορετικούς τιμοκαταλόγους
Προσαρμογή της φόρμας παραστατικού σύμφωνα με τις ανάγκες σας
Σύνδεση με όλα τα προγράμματα λογιστικού γραφείου
Customer Portal
Διαχείριση πωλητών
Εξαγωγή αναφορών σε excel
Εισαγωγή πελατών, προμηθευτών, ειδών από αρχείο
Διασύνδεση με φορολογικό μηχανισμό
Επισύναψη αρχείων 50MB
Promotional Code (10% έκπτωση): aboutpc
ULTRA
€180/ Έτος
Απεριόριστοι Συναλλασσόμενοι
Απεριόριτσα Παραστατικά / Μήνα
Απεριόριστα Είδη
Αυτόματη Σύνδεση με την πλατφόρμα myData της Α.Α.Δ.Ε.
Διαχείριση αποθήκης
Απεριόριστοι χρήστες
Έκδοση όλων των τύπων παραστατικών
Αποστολή όλων των παραστατικών με e-mail
Διαχείριση πελατών
Εισπράξεις – Πληρωμές
Διαχείριση δαπανών
Διαχείρηση πωλήσεων & αγορών
Ημερολόγιο & Ραντεβού
Αυτόματη καταχώρηση του πελάτη από το Taxisnet
Εξαγωγή αναφορών σε pdf
Ανίχνευση ανάγνωσης e-mail από τον πελάτη
Τιμολόγηση με διαφορετικούς τιμοκαταλόγους
Προσαρμογή της φόρμας παραστατικού σύμφωνα με τις ανάγκες σας
Σύνδεση με όλα τα προγράμματα λογιστικού γραφείου
Customer Portal
Διαχείριση πωλητών
Εξαγωγή αναφορών σε excel
Εισαγωγή πελατών, προμηθευτών, ειδών από αρχείο
Διασύνδεση με φορολογικό μηχανισμό
Διασύνδεση του CRM με Google Calendar
Δυνατότητα αποστολής μαζικών e-mail
Επισύναψη αρχείων 100MB
Διασύνδεση με WooCommerce (+200€ / έτος)
Promotional Code (10% έκπτωση): aboutpc